Стихотворения СОГЪУШКЪА ДОСТЛАРЫМ ХАКЪ ТАТАР ТИЛИЧЮН

Нас посетили

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня206
mod_vvisit_counterВчера387
mod_vvisit_counterНа этой неделе2357
mod_vvisit_counterНа предыдущей неделе3414
mod_vvisit_counterЗа месяц8821
mod_vvisit_counterЗа прошлый месяц5682
mod_vvisit_counterВсего543647

СОГЪУШКЪА ДОСТЛАРЫМ ХАКЪ ТАТАР ТИЛИЧЮН PDF  | Печать |

Батыда, тувушта унтулгъан коптен

Кевдеси къалын бек, тамыры дерен..

Къарт Татар тилининъ мен къоптым ханы

Мен тувгъан баласы, ольмеген джаныч

Мен онынъ сесинден уяндым энди,

Не беймен мен энди, не залым эфенди..

Мен Татар кедайман, тилимнинъ къулу

Тилимде джашагъан джигитлер улу...

Джигитлер, оларнынъ сёзлери ярлыкъ

Адларын унутмай Тюрклюк, Татарлыкъ...

Бир кече тюш корьдим бир Татар уюнде,

Табирин таптым бир чын Къазан коюнде...

Конълюмде къайнагъан, башымда тувгъан

Башымны сыйпагъан, козюмни джувгъан.

Дуйгъулар, ойларым Арапкъа узакъ,

Аджемге кулюнч бек, оджагъа Къазакъ.

Тек Татар тилинде озюме къайттым,

Сырымны, конълюмни бу тильде айттым..

Тюреди тёгюльмен сой, сопум белли

Бу джолда не къадар къарт кедай кельди..

Неваи пиримдир, кедайлар башы

Татарджа джырлагъан бир Татар джашы.

Токъайлар къардашым, бир багъча гулю,

Менимки конълю, менимки тили...

Токъайгъа къардашлар, Токъайгъа, турмай.

Бизлерге джетишир Неваи, Токъай..

Истанбул, билемен «Тефрика» дийджек

Арапнынъ, Аджемнинъ устюне титрийджек...

Истанбул, Тюрк тилин батырды, бувды...

Тюрклюкни унутты, Тюрк джырын къувды..

Истанбул, себеби бу сакъавлыкънынъ..

Бизлерни чырмагъан бу анкъавлыкънынъ..

Истанбул, бир леке, акъ манълайымызда

Истанбул, къаралыкъ кунь, айымызда..

Керекмий бизлерге не меркез, орта

Истанбул менимче эр Татар «ёрта».

Къаерде айтылса Неваи тили,

Къаерде дуюлса Токъайнынъ конълю

Орасы бир изгю «акъ топракъ» бизге

О ерде олийик тюркюли, куле...

Топракъчюн, тахт ичюн согъуштыкъ, тюштик

Къара козь, зюльф ичюн нелерге кириштик..

Тувгъан тиль къалды тек давкесиз, оксюз,

Тувгъан тиль къартая, оледжек къарт къыз..

Анайы осьтюре «Айненни» чалып

Къарт, джаныкъ джырларман конълюнни алып

Оськен сонъ уйрене, джат джырлар, бала...

Анайнынъ джырлары бешикте къала...

Бу джырлар, тилегим, бешиктен турсун

Мектепке, китапкъа, шеэрге кирсин...

Бешикте эшитийик биринджи сесин,

Салагъач устюнде мезаргъа кельсин.

Тувгъанда баламан ойсуз, фикирсиз

Ольгенде Татарман болалман джырсыз..

Айтмадым бугуньгеч бир эрен беклеп

Танърыдан Неваи, Дженгизлер тилеп.

Согъушлар сырасы кельди де кече,

Тувмады бир менден яхшыракъ кендже..

Къошуным, достларым азгъана болса да

Кунь кунден элиме тюрлю джат толса да

Батырлыкъ баш керек, башымны сильктим,

Тиль, конъюль джавына къылычым чектим:

Согъушкъа достларым хакъ Татар тиличюн!

Согъушкъа тувгъанлар керчекчи эль ичюн!

Будапешт,

1919 с. март 19