БЕКИР ЧОБА-ЗАДЕ АДЫНА ХАЛКЪАРА МУКЯФАТ ИЧЮН КОНКУРС ДЕВАМ ЭТЕ

Нас посетили

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня598
mod_vvisit_counterВчера817
mod_vvisit_counterНа этой неделе1415
mod_vvisit_counterНа предыдущей неделе6215
mod_vvisit_counterЗа месяц30908
mod_vvisit_counterЗа прошлый месяц34212
mod_vvisit_counterВсего774430

БЕКИР ЧОБА-ЗАДЕ АДЫНА ХАЛКЪАРА МУКЯФАТ ИЧЮН КОНКУРС ДЕВАМ ЭТЕ

Ярым асыргъа якъын бир девирде къырымтатар халкъынынъ ось юртундан узакъта сюргюнликте олгъаны онъа эдебияты, медениети, санаты ве тасилини нормаль инкишаф эттирюв имкяныны бермеди. Шу себептен миллетимиз бутюн бу сааларда озь медений асабалыгъындан марум олды ве гъает кериде къалды. Хусусан къырымтатар тили ве эдебияты деерли ёкъ этильди. Иште, бу кериликни козь огюне алып, 2006 сенеси къарасувбазарлы белли иш адамы, меценат Ресуль Велиляев эдебиятымызны джанландырувгъа озь иссесини къошмакъ ниетинде мешур къырымтатар алими ве языджысы Бекир Чобан-заденинъ адыны ташыгъан хайрие фондуны тешкиль этти ве сонъра Бекир Чобан-заде адына конкурс отькермеге къарар берди.

Конкурс бир къач йыл ичинде эдебият мухлислери арасында гъает буюк итибар къазанды ве онда тек джумхуриетимизден дегиль де, къардаш джумхуриетлерден, Асия, Авропа, Америкадан да алим ве языджылар, терджиманлар иштирак этип башладылар. Буны козь огюне алып, фонд бу конкурскъа халкъара статусны бергенини илян этти. Конкурс толусынен озь статусыны акълады. Он йыл ичинде дюньянынъ чешит мемлекетлеринден 40-къа якъын адам Бекир Чобан-заде адына халкъара мукяфатнынъ лауреаты олды. Конкурскъа олгъан меракъ йыл-йылдан артмакъта.

Лякин фондны бир шей пек раатсызлай. Башта бир, конкурс къырымтатар тили ве эдебиятынынъ инкишафына сильтем олур деген ниетнен мейдангъа кетирильген эди ве онъа къырымтатар тили, эдебияты, драматургиясы, фольклоры, терджиме эдебияты боюнджа энъ яхшы эсерлерни рагъбетлендирюв номинациялары кирсетильди. Афсус ки, он йыл девамында конкурста къырымтатар тилинде эсерлер язгъан 10 файызгъа якъын адам бу мукяфатнен такъдирленди. 90 файызыны азебайджан, инглиз, озьбек, поляк, рус, тюрк тиллеринде язылгъан эсерлер тешкиль этти. Конкурскъа ана тилимизде язылгъан эсерлер эр йыл такъдим олуна, лякин оларнынъ бедиий ве ильмий севиеси истенильген дереджеде дегиль.

Бекир Чобан-заде адына хайрие фонду кене бир кере къырымтатар шаирлерине, несирджилерине, эдебиятшынасларына, тильшынасларына, эдебий тенкъидчилерине мураджаат эте ве оларны бу конкурста озьлерининъ актуаль, меракълы, юксек севиеде язылгъан эсерлеринен фааль иштирак этмеге чагъыра. Биз ана тилимизде яхшы эсерлер язгъан иджаткярлардан лауреатлар чыкъкъаныны пек де истеймиз ве ойлелери пейда олса, джан-юректен къуванаджакъмыз. Биз ана тилимизде бойле мунасип эсерлер пейда оладжагъына умют этемиз ве беклеймиз.

Огъурлы ёллар сизлерге, сайгъылы эдебиятчыларымыз!

                                         Бекир Чоба-заде адына
хайрие фондунынъ эйети