?iirler

Нас посетили

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня61
mod_vvisit_counterВчера583
mod_vvisit_counterНа этой неделе2865
mod_vvisit_counterНа предыдущей неделе9547
mod_vvisit_counterЗа месяц14828
mod_vvisit_counterЗа прошлый месяц35638
mod_vvisit_counterВсего724138

?iirler
ОНЫ ДА КОРЬГЕН БУ КЕДАЙ
There are no translations available.

Чёллерде юрьген чал къорай,

Къорайгъа кульген кок сарай.

Кок сарайда къонъур бай,

Оны да корьген бу кедай.

Къырымда олгъан къыркъ йигит,

Багъдадда олгъан беш йигит,

Къазанда олгъан къач йигит,

Джумлесин корьген бу кедай.

Азавгъа акъкъан сай Салгъыр,

Салгъырны тапкъан къарт Чатыр,

Чатырда адашкъан коп факъыр,

Оны да корьген бу кедай.

Меккеден эскен къыбла ель,

Къыблагъа кеткен коп печель,

Эписине еткен бир эджель,

Оны да корьген бу кедай.

Дюньяны туткъан серт демир,

Демирни уфаткъан тот комюр,

Эписинден къавий шу омюр,

Оны да корьген бу кедай.

Уськютте бильги сачкъан яш,

Демирджиден учкъан яш,

Керчтен елькен ачкъан яш,

Оны да корьген бу кедай!

 
ЮЗ АЛТМЫШ ЙЫЛ
There are no translations available.

Юз алтмыш йыл!... Чатырдан койлерге чеке,

Яшнынъ, къартнынъ, сельбининъ бойнун буке...

Юз алтмыш йыл, кезине яйлаларда,

Кемшийип джылай сары бет балалар да...

Юз алтмыш йыл, къарышып тойларда юре,

Баракъ болуп геджелер чёллерде уре...

Ич бир келин дувагъын эскирталмай,

Ич бир йигит айгъырын секирталмай...

Авзы кульсе – козьлери окюрип джылай,

Къызыл болса юреклер, сары – чырай.

Юз алтмыш йыл, бир озен Салгъырман акъа...

Конесувдай расткельген ерни якъа.

Юз алтмыш йыл, окътала джангъа, малгъа,

Койлючикнинъ сыртында чувалына.

Дюнья дёне, чатырдап, сес-седаман,

Къонъшуда той – чалгъыман, чагъанаман...

Юз алтмыш йыл, дувулдай къулакъларда,

Эшитильмий ич бир сес, ич бир седа...

Нечюн татар койлери къарангъы, басыкъ?...

Шеэрлерде мааллелер чюрюк, сасыкъ?...

Юз алтмыш йыл юкленген сачагъына,

Джамына пунар, къалдырым сокъагъына...

Юз алтмыш йыл керильген яш сазыма,

Япышкъан дертлер тюн ве кунь богъазыма...

Юз алтмыш йыл тютюльген тельдже-тельдже...

Джин, перилер, тылсымлар, аиле, этне...

Къара севда, хаял ёкъ къалемимде,

Дженнет, дженнем къайгъысы – алемимде...

Темирнинъ окъу, Алимнинъ къош-пычагъы,

Сынгъан эди Дженгизнинъ джез тырнагъы...

Такъдирни урып бирев де тешалмады,

Такъдирнинъ уйген чёплюгин эшалмады...

Мен батырдым къалемим тап козюне,

Яздырдым азат ферманын кене озюне...

Шиирлерим джумлеси такъдирге мыскъыл!..

Такъдирге исьян, такъдирмен куреш текмиль!..

Такъдир ольди, басыкъ уйлер юкселир,

Джин, перилер, джавлар, тавлар эксилир...

Юз алтмыш йыл эждерхасын ольдюрдим...

«Мадай тиль»мен буны язып бильдирдим...

 
КЪАЙТАРМА
There are no translations available.

Душманда джашав, коп джашав тилек...

Магъа бир яхшы, чалт олюм керек...

Дженерми мени сонъ топ, пычакъ, къама?..

Согъушлар магъа бир татлы къайтарма...

Бир нидже джыллардыр тозлу джолларда

Айдайман олюмни къырларда, джарда...

Олюм – озь къадем, эм ана, баба...

Бель-бельге куреше, ойнай къайтарма...

Конълюмни тюркюлер бек яхшы джандырмай,

Шу дюнья завкълары аслы да къандырмай;

Чал, олюм, оп, олюм, ойна, токътама...

Магъа сен керексинъ, бир де къайтарма...

Алтындай сачларынъ бетимни сыйпай,

Козьлеринъ козюмде боранлар ясай;

Сюемен сачларынъ, олюмге тарта,

Мезаргъа якъынмыз, чал бир къайтарма...

Джиберме къолумны, ич айрылмайыкъ...

Яшавнынъ мойнуна ич сарылмайыкъ...

Сарылшып тюшемиз муна мезаргъа,

Уйренсин шу джашлар яхшы къайтарма...

Къолларда бир кесек сулупсыз давке,

Къайтарма дийлер секирип джурьмеге,

Бир кирсем олюммен яланджы тойларгъа,

Косьтерсем татаргъа бир учун къайтарма...

Татарман, сап-сары халкъымнынъ бети,

Сув болгъан къаны, чюрюген эти...

Бир джурек ольмийджек ич бир заманда,

Яшавы бугунь де бир гузель къайтарма.

Сюемен пунарлы, хаста козьлерни,

Сюемен манасыз, керчек сёзлерни,

Олюмге ошай, олюмни анъдыра –

Кичкене къалибни дагъыткъан къайтарма...

Махшерде сиз мени ич къалдырманъыз!

Къатымда «сур»ларны ич чалдырманъыз!

Олюмни табарман азгъана турсам да,

Магъа олюм керек, бир де къайтарма...

Будапешт,

1919 с. февраль 28

 
КЪЫЗЫЛ ШАРАП, ЭСКИ ШАРАП ИЧЕЙИМ
There are no translations available.

Бир акъшам бер магъа дегеним киби

Къызыл шарап, эски шарап ичейим.

Къызыл, аста дудакъларын опейим,

Эсирейим, бар дюньядан кечейим,

Къызыл шарап, эски шарап ичейим.

Чалынсын джурегимни джакъкъан джырлар,

Индже белин сарып къоран тепейим.

Къызыл, аста дудакъларын опейим.

Джылтырагъан лампачыгъым бир джангъын болсун,

Къызыл шарап, эски шарап ичейим.

Кетир магъа къарт Темирнинъ кадесин,

Бир акъшамчюн дюнья джакъмакъ керекми?

Джылтырагъан лямпачыгъым агъылсын,

Атеш алсын джаш джурегим чевреси.

Къызыл шарап, эски шарап ичейим.

Дженаземни саба болса джыйсынлар,

Кунеш тувсын, кене базар башласын.

Ич кельмесин бек дарылса къарт имам,

Сонъ джолумда мени джансыз ташласын.

Къызыл шарап, эски шарап ичейим.

Монларлар бир вакъыткъадже достларым,

Кечер заман янъы олюмлер андырыр,

Дженаземни, даим чёккен къабрымны.

Бир гуль битер, кене башлар баарим.

Къызыл шарап, эски шарап ичейим.

Будапешт,

1919 с. март

 
<< Birinci < Evelki 1 2 3 4 5 Nevbetteki > Soñki >>

Page 4 of 5