?iirler

Нас посетили

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня75
mod_vvisit_counterВчера583
mod_vvisit_counterНа этой неделе2879
mod_vvisit_counterНа предыдущей неделе9547
mod_vvisit_counterЗа месяц14842
mod_vvisit_counterЗа прошлый месяц35638
mod_vvisit_counterВсего724152

?iirler
Думан
There are no translations available.

Юксек тавларнынъ тёбеси думан,

Буюк йигитлернинъ тюрбеси думан,

Бекленмез ишлернинъ нефеси думан,

Къанлы дженклернинъ арфеси думан...

Эгилип бакъар да, сюзюлип кирер,

Кулер де, опер де, къолларын керер,

Эм дёнмез ёлундан, эм де ель берер –

Акъыллы, окъумыш, джигиттир думан.

Буюк денъизлерден алыр чокърагъын,

Даим юксеклерде къурар къонагъын,

Ич кимсе билалмаз онынъ дурагъын –

Азаттыр, кейфлидир, къарувлы думан.

Тилесе – джавундир, тилесе – бурчакъ,

Кя сувукъ буз болур, кя атеш-сыджакъ,

Кя уфлер сёндюрир, кя якъар оджакъ, –

Билинмез, анъланмаз баладыр думан.

Айлана тав башын, чёллерге юрюмий,

Къапаткъан козьлерин, ерлерни корьмий,

Бир рузгяр чыкъып да ашагъы сюрмий,

Тавларда илинип къала дий думан.

Бети бар, козьлери корюнмий Шаркънынъ,

Дерди бар, яшлари тёкюльмий Шаркънынъ,

Тили бар, сёзлери эштильмий Шаркънынъ:

Чёллери, голлери, эллери думан.

Баты рузгяры, къыбла-сырт бораны

Эсмий тирильмез Къытайы, Ираны,

Ешермез къум чёлю, юрюмез керваны –

Эссин баты еллери, тез джавсын думан.

Думанлар ойнаса, ясынлар тувар,

Азгъана джыласа, тавларны ювар,

Ким бильсин, не куню, къаерге явар,

Бир джавса – дюньялар девирир думан...

Будапешт,

1918 с.

 
Мезат
There are no translations available.

Чуфуты, Къазагъы, Татары азыр,

Давулджы Чингене, туварджы Къадыр..

Кичкене чаршыда теллял бар бугунь,

Марама, шербенти, кийильген урба,

Косьтекли саатлар, къушакълар къолда,

Эр парча нам ала, анъдыра озюн..

Рафларда тозлангъан къалайлы къазанлар,

Бир отуз сенелик къулпсуз фильджанлар..

Сандыкъта къартайгъан къыскъалар, атласлар..

Дувакълар, таракълар, яланджы эльмазлар..

Ичлери сыр толу, иели сандыкълар..

Къуш тюгю, къурама, Чин атлас ясдыкълар..

Эр бири «эски» деп джыйыла мында,

Сатыла, джанъыра, къутлана сонъда..

Бакъыра теллялчыкъ сакъаллы бир къарт:

– «Татаргъа тиджарет ярашыр джемаат!»

Алайыки сатайыкъ джылынсын базар,

Айт бир ший Мен Абид, къа оксюр Гъафар!..

Саталар, алалар бир-биринъ тепсисин...

Бир-биринъ дуасын, бир-биринъ тепсисин...

Къол къолдан кече шай эскире шийлер,

Бу эски шийлермен комюле кишилер...

Тёшелип о эски килимге кече,

О эски фильджандан къавесин иче..

Сарыла о атлас ёргъангъа яхшы,

Мезатлыкъ ясдыкъкъа сарыгъа башы...

О кече кене шу тюшлерни корер..

Кене шу фалнаме, эски табирлер..

Будапешт,

1919 с. ноябрь 27

 
Бабама
There are no translations available.

Аскер болдыкъ, урулдыкъ,

Джат эллерде къырылдыкъ,

Эсмачыкъны ташланъыз,

Окъутмагъа башланъыз,

Кельсин, хатыр сорасын!

Сарсын къолум джарасын,

Сарсын къолум джарасын...

Джат къызлары джырлайлар,

Джуртларыны сырлайлар,

Эсмачыкъны ташланъыз,

Окъутмагъа башланъыз,

Бир Татарджа чынъласын,

Дост, душманлар тынъласын,

Дост, душманлар тынъласын...

Согъушамыз джавларман,

Курешемиз тавларман,

Эсмачыкъны ташланъыз,

Окъутмагъа башланъыз,

Имдат болып джетишсин,

Бахтман о да чекишсин,

Бахтман о да чекишсин...

Бахт бек къавий, дженъильмий,

Джалварамыз, эгильмий,

Эсмачыкъны ташланъыз,

Окъутмагъа башланъыз,

Джавур бахтны тутайыкъ,

Бир чукъургъа атайыкъ,

Бир чукъургъа атайыкъ...

Эбабиль къуш, тувгъан къуш!

Бизнинъ якъта дженгиль къуш..

Бабама бар буны айт,

Къаршылыгъын алып къайт,

Къаршылыгъын алып къайт!..

Будапешт,

1920 с. январь 28

 
Яныкъ къавал
There are no translations available.

ЯНЫКЪ КЪАВАЛ

Бир ирмакъ болып да сынджырсам кольге,

Я бир коль болсам да серильсем чёльге!

Бир джуке болайым къаялар ичинде,

Чевирсин кевдемни къарувлы селлер,

Къаядан къаягъа шыпырсын еллер,

Йылдырым ишлесин яш фидан экенде...

Кичкене саваплар, кичкене эмгеклер,

Кичкене гуналар язмасын мелеклер!..

Ольмектен къоркъаман гъафиллер кибик,

Олийим тавларда, аслымда, кийик!..

Бир олю болайым – мезарсыз, ташсыз,

Къадимсиз, зикирсиз, яланджы козьяшсыз!..

Тиймесин тениме титреген эллер!..

«Ольди!» демесин тувмай ольгенлер!..

«Кирли!» – деп, ювманъыз: ольгенлер темиздир!

Ольгенлер къайгъысыз, къоркъусыз, тегиздир.

Ешиллик ерлерде, сельбилер тюбюнде

Комюльсин бир даа яшамакъ тилеген!

Дженнетке кирмек ичюн савап ишлеген,

Киминъке китабы – анахтар джебинде.

Яшавдан къоркъмагъан, олюмден урькмеген,

Яшавчюн тиленип тюз ёлда юрьмеген,

Эр вакъыт тырмашкъан, терлеген эрлер

Дженнетке кирселер, дестюрсиз кирерлер!..

Бекир, сен зайыфсынъ, къарувынъ къайткъан,

Ананъ бешигинъде тылсымлар айткъан;

Сен бир тар кольдесинъ, бакъалар достунъ,

Энъ чапкъан вакътынъда шуларны оздынъ!

Юксельдинъ коклерге, къамыштан юксек!

Далгъанынъ сазлыкъ, сазлыкъ тюбюнеджек!..

Бильмиймен, баш дуанъ макъбуль болурмы?..

Такъдирмен ольмектен башынъ къутулырмы?

Джигитлик тилегинъ, ачувынъ уфакъ...

Джуртунъда къая ёкъ, сувлары къургъакъ...

Кичкене тавлардан вулканлар чыкъмаз...

Алчачыкъ агъачны йылдырым якъмаз...

Ялынъыз бир шийинъ, йигитлик малынъ

Къутарса къутарыр яныкъ къавалынъ!..

1922 с.

 
<< Birinci < Evelki 1 2 3 4 5 Nevbetteki > Soñki >>

Page 3 of 5